95.jpg97.jpg99.jpg96.jpg98.jpg

aktualności

Digitalizacja, skanowanie, modelowanie i wizualizacja 3D obiektów 
Rzeźby wykonane z mistrzowską precyzją, bogactwo wnętrz pałaców, urzekające misternymi detalami ołtarze kościołów – aby móc w pełni docenić ich niezwykłe piękne, to zobaczyć je na żywo. Zdjęcie to płaskie odbicie, medium pośredniczące w obcowaniu z przedmiotami. W tej obiegowej opinii kryje się sporo prawdy. Jeszcze 10 lat temu, jeśli chcieliśmy dokładnie obejrzeć zabytkowy obiekt, musieliśmy zrobić to osobiście. Oczywiście nic do końca nie zastąpi osobistego obcowania z dziełami sztuki. Personalny kontakt z zabytkiem nierzadko potrafią zaburzyć tłumy zwiedzających, złe wyeksponowanie muzealium, złe światło. W jeszcze większym stopniu te niedogodności mogą pozbawić wyjątkowego doświadczenia badacza, który musi dokładnie przeanalizować, opisać i zinwentaryzować obiekt.

Rozwój technologii przyniósł jednak rozwiązanie tych problemów, a jest nim digitalizacja. Wykorzystanie tej nowoczesnej metody pozwala w łatwy sposób przenieść do wirtualnego trójwymiarowego świata dowolny obiekt istniejący realnie. Nasza firma od 2010 roku świadczy profesjonale usługi digitalizacji 2D i 3D oraz modelowania 3D, drukowania 3D, frezowania CNC i tworzenia wielu pochodnych tego produktów jak np. wirtualne muzea na bazie panoram 360 stopni oraz gry Virtual Reality i filmy interaktywne. Skanowanie rzeźb, pomników, zbiorów muzealnych oraz archiwaliów to nasza specjalność. Prowadzimy prace z użyciem nieinwazyjnych urządzeń, które gwarantują pełne bezpieczeństwo digitalizowanych muzealiów. Nie ograniczamy się jedynie do pojedynczych przedmiotów. Dla naszych klientów – do których należą zarówno instytucje państwowe jak firmy prywatne – realizowaliśmy zlecenia na skanowanie 3D budynków. Modele otrzymywane za pomocą laserowego skanowania 3D charakteryzują się wyjątkową szczegółowością i zapewniają badaczom pełen zestaw informacji o obiekcie. Pakiet naszych usług uzupełnia tworzenie bogatych danych inwentaryzacyjnych dla architektów, projektantów, konserwatorów, inwestorów.

165.JPG

Wawel - dziedzictwo dla przyszłości


Od 1 listopada 2019 r. można już wirtualnie zwiedzać Wawel. Przez ponad rok od września 2018 r. do października 2019 r. pracowaliśmy nad aplikacją dla Zamku Królewskiego na Wawelu w związku z realizacją Projektu Wawel - dziedzictwo dla przyszłości w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zadanie obejmowało digitalizację w wysokiej rozdzielczości 87 obrazów kolekcji Lanckorońskich, w tym: 35 panoram i 10 zdjęć w technologii gigapikselowej, 87 opisów graficznych do zdjęć, a także montażu całości w aplikacji o charakterze dydaktycznym na potrzeby wirtualnego muzeum prezentowanego na stanowiskach multimedialnych, komputerach PC, mobilnych ekspozycjach i stronie www Zamku celem udostępnienia szerokiej publiczności. Zadanie zrealizowaliśmy we współpracy z 3Dpanorama.pl W realizację projektu zaangażowanych było kilku pracowników Zamku Królewskiego na Wawelu. Szczególne podziękowania należą się paniom Ewie Wiłkojć i Oliwii Buchwald-Zięcina za okazaną pomoc i niezwykłe wsparcie merytoryczne, pani Joannie Winiewicz-Wolskiej za opracowanie naukowe tekstów, pani Sabinie Potaczek-Jasionowicz oraz Nicholas'owi Hodge za poświęcony czas nad tłumaczeniem tekstów. Aplikacja do interaktywnego zwiedzania Wawelu jest pierwszą tego typu prezentacją wirtualną tego wyjątkowego miejsca. Aplikacja oraz powstałe jednocześnie na Wawelu Multimedialne Centrum Informacyjne sprawiły, że Zamek Królewski na Wawelu dołączył do grona najlepszych instytucji kultury, które otwarte są do współczesnego odbiorcy, a także osób niepełnosprawnych.

http://3d.wawel.krakow.pl/

PK

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2021

Wspieramy działania