98.jpg96.jpg99.jpg95.jpg97.jpg

aktualności

Digitalizacja, skanowanie, modelowanie i wizualizacja 3D obiektów 
Rzeźby wykonane z mistrzowską precyzją, bogactwo wnętrz pałaców, urzekające misternymi detalami ołtarze kościołów – aby móc w pełni docenić ich niezwykłe piękne, to zobaczyć je na żywo. Zdjęcie to płaskie odbicie, medium pośredniczące w obcowaniu z przedmiotami. W tej obiegowej opinii kryje się sporo prawdy. Jeszcze 10 lat temu, jeśli chcieliśmy dokładnie obejrzeć zabytkowy obiekt, musieliśmy zrobić to osobiście. Oczywiście nic do końca nie zastąpi osobistego obcowania z dziełami sztuki. Personalny kontakt z zabytkiem nierzadko potrafią zaburzyć tłumy zwiedzających, złe wyeksponowanie muzealium, złe światło. W jeszcze większym stopniu te niedogodności mogą pozbawić wyjątkowego doświadczenia badacza, który musi dokładnie przeanalizować, opisać i zinwentaryzować obiekt.

Rozwój technologii przyniósł jednak rozwiązanie tych problemów, a jest nim digitalizacja. Wykorzystanie tej nowoczesnej metody pozwala w łatwy sposób przenieść do wirtualnego trójwymiarowego świata dowolny obiekt istniejący realnie. Nasza firma od 2010 roku świadczy profesjonale usługi digitalizacji 2D i 3D oraz modelowania 3D, drukowania 3D, frezowania CNC i tworzenia wielu pochodnych tego produktów jak np. wirtualne muzea na bazie panoram 360 stopni oraz gry Virtual Reality i filmy interaktywne. Skanowanie rzeźb, pomników, zbiorów muzealnych oraz archiwaliów to nasza specjalność. Prowadzimy prace z użyciem nieinwazyjnych urządzeń, które gwarantują pełne bezpieczeństwo digitalizowanych muzealiów. Nie ograniczamy się jedynie do pojedynczych przedmiotów. Dla naszych klientów – do których należą zarówno instytucje państwowe jak firmy prywatne – realizowaliśmy zlecenia na skanowanie 3D budynków. Modele otrzymywane za pomocą laserowego skanowania 3D charakteryzują się wyjątkową szczegółowością i zapewniają badaczom pełen zestaw informacji o obiekcie. Pakiet naszych usług uzupełnia tworzenie bogatych danych inwentaryzacyjnych dla architektów, projektantów, konserwatorów, inwestorów.

184.jpg

Muzeum Kresów w Lubaczowie


W Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2020 roku poddaliśmy digitalizacji wybrany zasób zbiorów w liczbie 187 obiektów. Digitalizowaliśmy czterema metodami: skanowanie 3D, fotografia obrotowa 360 stopni, fotografia wysokiej rozdzielczości oraz skanowanie 2D. Głównie były to: pucharki kiduszowe, lichtarze, kieliszki, balsaminki, ikony, manipularze, stuły, kapy, ornaty, koronki, karty pocztowe, zdjęcia, dalmatyki, trybularze.

Muzeum powstało z inicjatywy Włodzimierza Czerneckiego - miejscowego pedagoga i społecznika, który już przed II wojną światową rozpoczął gromadzenie eksponatów (wiele utracił w latach wojny). Jego działalność doprowadziła do otarcia w 1958 roku Społecznego Muzeum Regionalnego, które z czasem zmieniło nazwę na Muzeum Kresów. W ramach wystaw stałych, w muzeum prezentowane są zbiory: historyczne (obejmujące dzieje miasta i ziemi lubaczowskiej), etnograficzne (ukazujące kulturę ludową miasta i okolicy - rzemiosło, przedmioty codziennego użytku, rękodzieło), sztuki (obejmujące kolekcję sarmackiego malarstwa portretowego - portret reprezentacyjny i epitafijny - oraz kulturę kresową - malarstwo i rzeźbiarstwo sakralne, związane z obrządkami: katolickim, greckokatolickim oraz z judaizmem. Ponadto placówka posiada kolekcję polskiej sztuki współczesnej (rysunek), takich twórców jak m.in. Maria Jarema, Erna Rosenstein, Zdzisław Beksiński, Jacek Waltoś, Kazimierz Mikulski, Teresa Pągowska.

Firma S3D miała okazję digitalizować reprezentatywną część zbiorów muzeum w ramach projektu pn. wirtualne Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Głównym założeniem projektu jest cyfrowe udostępnienie informacji publicznych dot. dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w polskich muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach osób prywatnych. Informacje te będą udostępniane w całości bezpłatnie. Portal ma być centralnym punktem gromadzenia i udostępniania jak największego zbioru treści, informacji i obiektów w formie cyfrowej 2D i 3D dotyczących dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zasoby te stanowić będą zbiór uporządkowanych i publicznie dostępnych informacji o historii Kresów Rzeczypospolitej, współtworzącej warstwę narracyjną planowanego w dalszej kolejności Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. W pierwszej fazie działania portalu planowane jest pozyskanie i udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów i instytucji kultury funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, które zadeklarowały wstępnie udostępnienie swoich zasobów na cele realizacji projektu, a w dalszej perspektywie współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy.

https://kresymuzeum.pl/pl/strona-glowna

PK

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2022

Wspieramy działania