96.jpg98.jpg97.jpg95.jpg99.jpg

aktualności

Digitalizacja, skanowanie, modelowanie i wizualizacja 3D obiektów 
Rzeźby wykonane z mistrzowską precyzją, bogactwo wnętrz pałaców, urzekające misternymi detalami ołtarze kościołów – aby móc w pełni docenić ich niezwykłe piękne, to zobaczyć je na żywo. Zdjęcie to płaskie odbicie, medium pośredniczące w obcowaniu z przedmiotami. W tej obiegowej opinii kryje się sporo prawdy. Jeszcze 10 lat temu, jeśli chcieliśmy dokładnie obejrzeć zabytkowy obiekt, musieliśmy zrobić to osobiście. Oczywiście nic do końca nie zastąpi osobistego obcowania z dziełami sztuki. Personalny kontakt z zabytkiem nierzadko potrafią zaburzyć tłumy zwiedzających, złe wyeksponowanie muzealium, złe światło. W jeszcze większym stopniu te niedogodności mogą pozbawić wyjątkowego doświadczenia badacza, który musi dokładnie przeanalizować, opisać i zinwentaryzować obiekt.

Rozwój technologii przyniósł jednak rozwiązanie tych problemów, a jest nim digitalizacja. Wykorzystanie tej nowoczesnej metody pozwala w łatwy sposób przenieść do wirtualnego trójwymiarowego świata dowolny obiekt istniejący realnie. Nasza firma od 2010 roku świadczy profesjonale usługi digitalizacji 2D i 3D oraz modelowania 3D, drukowania 3D, frezowania CNC i tworzenia wielu pochodnych tego produktów jak np. wirtualne muzea na bazie panoram 360 stopni oraz gry Virtual Reality i filmy interaktywne. Skanowanie rzeźb, pomników, zbiorów muzealnych oraz archiwaliów to nasza specjalność. Prowadzimy prace z użyciem nieinwazyjnych urządzeń, które gwarantują pełne bezpieczeństwo digitalizowanych muzealiów. Nie ograniczamy się jedynie do pojedynczych przedmiotów. Dla naszych klientów – do których należą zarówno instytucje państwowe jak firmy prywatne – realizowaliśmy zlecenia na skanowanie 3D budynków. Modele otrzymywane za pomocą laserowego skanowania 3D charakteryzują się wyjątkową szczegółowością i zapewniają badaczom pełen zestaw informacji o obiekcie. Pakiet naszych usług uzupełnia tworzenie bogatych danych inwentaryzacyjnych dla architektów, projektantów, konserwatorów, inwestorów.

80.jpg

Jaskinia Olsztyńska


W maju 2011 roku wykonaliśmy niezwykle dokładne skanowanie 3D jaskini. Było to możliwe dzięki życzliwości znakomitego grotołaza Janusza Smoczyńskiego. Za cel skanowania wybraliśmy Jaskinię Olsztyńską – jaskinię krasową położoną na północno-zachodnim zboczu góry Pustelnicy w Górach Sokolich na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Jej długość wynosi około 40 m, ale wraz z Jaskinią Wszystkich Świętych z którą tworzy jeden wspólny system ma długość 245 metrów. Jaskinia wzięła swoją nazwę od pobliskiej wsi Olsztyn. Najstarsze wzmianki o Jaskini Olsztyńskiej pochodzą z roku 1836 autorstwa J. B. Puscha, kiedy stawiano ją wśród najpiękniejszych jaskiń w ówczesnej Polsce. Jednak pod koniec XIX wieku uległa ona znacznemu zniszczeniu poprzez intensywną eksploatację kalcytu, używanego dawniej w hutnictwie szkła, ostatecznie wydobycie przerwano w 1932 roku.

Skanowanie laserowe 3D w polskich jaskiniach jest nowością. Dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej, szybkiej i precyzyjnej technologii pomiarowej utworzyliśmy niezwykle bogaty materiał dokumentacyjny i wizualizacyjny. Efekty naszej pracy zostały już zaprezentowane w grudniu 2011 roku w Poznaniu przed Wielkopolskim Klubem Taternictwa Jaskiniowego i Polskim Związkiem Alpinizmu.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla © 2020 S3D

Wspieramy działania