96.jpg98.jpg95.jpg97.jpg99.jpg

aktualności

Digitalizacja, skanowanie, modelowanie i wizualizacja 3D obiektów 
Rzeźby wykonane z mistrzowską precyzją, bogactwo wnętrz pałaców, urzekające misternymi detalami ołtarze kościołów – aby móc w pełni docenić ich niezwykłe piękne, to zobaczyć je na żywo. Zdjęcie to płaskie odbicie, medium pośredniczące w obcowaniu z przedmiotami. W tej obiegowej opinii kryje się sporo prawdy. Jeszcze 10 lat temu, jeśli chcieliśmy dokładnie obejrzeć zabytkowy obiekt, musieliśmy zrobić to osobiście. Oczywiście nic do końca nie zastąpi osobistego obcowania z dziełami sztuki. Personalny kontakt z zabytkiem nierzadko potrafią zaburzyć tłumy zwiedzających, złe wyeksponowanie muzealium, złe światło. W jeszcze większym stopniu te niedogodności mogą pozbawić wyjątkowego doświadczenia badacza, który musi dokładnie przeanalizować, opisać i zinwentaryzować obiekt.

Rozwój technologii przyniósł jednak rozwiązanie tych problemów, a jest nim digitalizacja. Wykorzystanie tej nowoczesnej metody pozwala w łatwy sposób przenieść do wirtualnego trójwymiarowego świata dowolny obiekt istniejący realnie. Nasza firma od 2010 roku świadczy profesjonale usługi digitalizacji 2D i 3D oraz modelowania 3D, drukowania 3D, frezowania CNC i tworzenia wielu pochodnych tego produktów jak np. wirtualne muzea na bazie panoram 360 stopni oraz gry Virtual Reality i filmy interaktywne. Skanowanie rzeźb, pomników, zbiorów muzealnych oraz archiwaliów to nasza specjalność. Prowadzimy prace z użyciem nieinwazyjnych urządzeń, które gwarantują pełne bezpieczeństwo digitalizowanych muzealiów. Nie ograniczamy się jedynie do pojedynczych przedmiotów. Dla naszych klientów – do których należą zarówno instytucje państwowe jak firmy prywatne – realizowaliśmy zlecenia na skanowanie 3D budynków. Modele otrzymywane za pomocą laserowego skanowania 3D charakteryzują się wyjątkową szczegółowością i zapewniają badaczom pełen zestaw informacji o obiekcie. Pakiet naszych usług uzupełnia tworzenie bogatych danych inwentaryzacyjnych dla architektów, projektantów, konserwatorów, inwestorów.

15.jpg

Muzeum Narodowe w Warszawie


 
Figura Marii Służebnnicy   Figura Kybele
 
Głowa Męska Rzym II w n.e.   Korona Króla Augusta III
 
Kyliks Czerwonofigurowy   Talerz na stopie
 
Apsyda   Matka Boska z Dzieciątkiem
   
 
Jezus Frasobliwy
 

W 2011 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie podjęliśmy się kompleksowo prowadzonej digitalizacji małego zbioru muzealnego. Kompleksowość polegała na digitalizacji metodami fotograficznymi na specjalnej platformie obrotowej w celu dokumentacji 2D i przygotowania prezentacji 360 stopni, a także na digitalizacji metodami pomiarowymi 3D z użyciem skanera 3D pracującego metodą odbicia wiązki laserowej oraz skanera 3D pracującego metodą triangulacji laserowej. Zadanie to pozwoliło wyraźnie uzmysłowić zespołowi ds. digitalizacji oraz muzealnikom zarówno cel i sens digitalizacji, a przede wszystkim specyfikę oczekiwań muzealników wobec cyfrowego odwzorowania zabytków i muzealiów. Badacz muzealnik oczekuje odwzorowania cyfrowego w najwyższej jakości, perfekcyjnym wykonaniu, maksymalnej rozdzielczości pikseli, idealnej głębi koloru, szerokiej rozpiętości tonalnej barwy, w formatach RAW i JPEG. Potrzebuje on cyfrowych klatek fotograficznych z niemal wszystkich kątów nachylenia obiektywu fotograficznego wobec obiektu muzealnego. Dodatkowo potrzebuje on zdjęcia z wzornikiem wymiaru i barwy. A przede wszystkim inteligentnego systemu komputerowego do katalogowania zbiorów muzealnych z możliwością umieszczania w nim nieograniczonej liczby zdjęć fotograficznych. Skanowanie laserowe 3D chociaż niezwykle doskonałe w odwzorowaniu geometrii, to nie może służyć w zakresie odwzorowania autentycznych kolorów, tekstury i rzeczywistego wyglądu zabytków i muzealiów. Obraz cyfrowy uzyskany tą metodą pozbawiony jest waloru poznawczego pod względem estetycznym. Stanowi zaś doskonały materiał dla badacza struktury i geometrii, konserwatorów zabytków, działów ochrony i zabezpieczania zbiorów.

Próbna digitalizacja uzmysłowiła też istnienie potrzeby atrakcyjnego wizualnie zaprezentowania zbiorów muzealnych poprzez Internet. Udostępnianie cyfrowych muzealiów to odmienny temat od digitalizacji dla celów badawczych. Jednak obie dziedziny można łatwo pogodzić, gdy atrakcyjne prezentacje 3D muzealiów można otrzymać z uprzednio wykonanych już fotografii dla celów badawczych. Trzeba w tym celu zmniejszyć rozdzielczość wszystkich plików, które mają być umieszczone w Internecie, a następnie utworzyć ciekawe animacje, które w miarę potrzeb także będą pozwalały internautom z biernego widza zamienić się w badacza dzieł sztuki.

Czas skanowania: 5 godzin
Ilość osób: 2
Obróbka danych: 3 dni
Ilość skanów: -
Ilość punktów: -

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2021

Wspieramy działania