97.jpg95.jpg99.jpg96.jpg98.jpg

aktualności

Digitalizacja, skanowanie, modelowanie i wizualizacja 3D obiektów 
Rzeźby wykonane z mistrzowską precyzją, bogactwo wnętrz pałaców, urzekające misternymi detalami ołtarze kościołów – aby móc w pełni docenić ich niezwykłe piękne, to zobaczyć je na żywo. Zdjęcie to płaskie odbicie, medium pośredniczące w obcowaniu z przedmiotami. W tej obiegowej opinii kryje się sporo prawdy. Jeszcze 10 lat temu, jeśli chcieliśmy dokładnie obejrzeć zabytkowy obiekt, musieliśmy zrobić to osobiście. Oczywiście nic do końca nie zastąpi osobistego obcowania z dziełami sztuki. Personalny kontakt z zabytkiem nierzadko potrafią zaburzyć tłumy zwiedzających, złe wyeksponowanie muzealium, złe światło. W jeszcze większym stopniu te niedogodności mogą pozbawić wyjątkowego doświadczenia badacza, który musi dokładnie przeanalizować, opisać i zinwentaryzować obiekt.

Rozwój technologii przyniósł jednak rozwiązanie tych problemów, a jest nim digitalizacja. Wykorzystanie tej nowoczesnej metody pozwala w łatwy sposób przenieść do wirtualnego trójwymiarowego świata dowolny obiekt istniejący realnie. Nasza firma od 2010 roku świadczy profesjonale usługi digitalizacji 2D i 3D oraz modelowania 3D, drukowania 3D, frezowania CNC i tworzenia wielu pochodnych tego produktów jak np. wirtualne muzea na bazie panoram 360 stopni oraz gry Virtual Reality i filmy interaktywne. Skanowanie rzeźb, pomników, zbiorów muzealnych oraz archiwaliów to nasza specjalność. Prowadzimy prace z użyciem nieinwazyjnych urządzeń, które gwarantują pełne bezpieczeństwo digitalizowanych muzealiów. Nie ograniczamy się jedynie do pojedynczych przedmiotów. Dla naszych klientów – do których należą zarówno instytucje państwowe jak firmy prywatne – realizowaliśmy zlecenia na skanowanie 3D budynków. Modele otrzymywane za pomocą laserowego skanowania 3D charakteryzują się wyjątkową szczegółowością i zapewniają badaczom pełen zestaw informacji o obiekcie. Pakiet naszych usług uzupełnia tworzenie bogatych danych inwentaryzacyjnych dla architektów, projektantów, konserwatorów, inwestorów.

66.jpg

Przykłady zastosowań nowych technologii w konserwacji zabytków


W dniach 18-19 września 2013 r. mieliśmy dobrą okazję do spotkania polskich przedsiębiorców uczestniczących w Branżowym Programie Promocji branży ochrony i zachowania zabytków opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Firma SCANNING 3D uczestniczymy w tym programie od września 2013 roku. Seminarium zatytułowane "Przykłady zastosowań nowych technologii w konserwacji zabytków" było również okazją do spotkania ze specjalistami rynku ochrony zabytków spoza programu. Celem seminarium była wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w dziedzinie konserwacji. Oprócz naszej firmy seminarium wsparli swoim udziałem: archeolog Andrzej Gołembnik, Anna Gębarska z firmy Smarttech, Adam Grewenda z firmy Architube, Ewa Parandowska z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz prof. Jakub Lewicki z UKSW, ICOMOS. W trakcie dwudniowych wykładów prezentowano między innym: technologię skanowania laserem, tworzenia nowoczesnych, mobilnych baz danych o zabytkach, omawiano także ekonomiczne uwarunkowania sprzyjające stosowaniu nowych technologii w służbie zabytkom i kulturze. Drugiego dnia seminarium w jednogodzinnym wystąpieniu przedstawiliśmy "Przykłady zastosowań nowych technologii w konserwacji, ochronie i reprodukcji zabytków".


Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2021

Wspieramy działania