96.jpg97.jpg98.jpg95.jpg99.jpg

digitalizacja w muzeach

Specjalizujemy się w digitalizacji muzeów. W ramach naszych usług oferujemy skanowanie  zbiorów muzealnych w technologii 3D. W procesie digitalizacji muzealiów wykorzystujemy szeroki zestaw różnorodnych metod. Realizujemy skanowanie 3D w kolorze laserem, światłem strukturalnym LED białym i niebieskim obiektów, zabytków i rzeźb. Wykorzystujemy ponadto fotografię obrotową 360 stopni, fotografię sferyczną oraz fotografię wysokiej rozdzielczości. Zajmujemy się także foto skanowaniem 2D zbiorów muzealnych. Zapraszamy do współpracy wszystkie muzea. Nasze ceny zawsze dostosowujemy do możliwości finansowych instytucji. Na zlecenie naszych klientów prowadzimy także inwentaryzację cyfrową muzealiów.

Wycenę usługi digitalizacji dla każdego muzeum przygotowujemy indywidualnie. Na wycenę mają wpływ:
- wielkość i rodzaj zbiorów zaplanowanych do digitalizacji,
- wybór ścieżki digitalizacyjnej,
- stała współpraca.
Wycenę zawsze staramy się dostosować do możliwości finansowych instytucji kultury.

 

 

Muzeum Historii Katowic


Przez półtora roku od 2018 do 2020 potrwa nasza współpraca z Muzeum Historii Katowic, gdzie digitalizujemy 2D i 3D zbiory muzealne. Otrzymaliśmy do dyspozycji świetnie wyposażoną pracownię, w której zdigitalizujemy 4 tysiące muzealiów zarówno w postaci zdjęć w wysokiej rozdzielczości, jak i zdjęć obrotowych 360 stopni, zdjęć metrycznych do postaci modelu 3D oraz skanów 2D. Prace realizujemy w ramach projektu "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II "Cyfrowe Śląskie" Działanie 2.1. "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych".

PK 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla © 2020 S3D

Wspieramy działania