96.jpg97.jpg99.jpg98.jpg95.jpg

skanowanie 3D w archeologii i podziemia

Do prowadzenia prac archeologicznych konieczne jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń.  Wykonywać je mogą jedynie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Badanie, jakie prowadzą archeolodzy, mają zawsze charakter pewnej ingerencji w przestrzeń. W celu odkrycia zakopanych artefaktów czy ukrytych pod ziemią obiektów konieczne jest prowadzenie prac wykopaliskowych. 

W przypadku terenów znajdujących się poza obszarami miejskimi, założenie stanowiska i realizacja prac, są łatwiejsze niż w sytuacji, kiedy trzeba zbadać krypty i podziemia zabytkowych kościołów. Z pomocą badaczom przeszłości spieszy wówczas nowoczesna technologia. Skanowanie 3D stanowisk archeologicznych pozwala zebrać informacje i stworzyć cyfrową dokumentację wnętrz znajdujących się pod ziemią. Dane uzyskane tą drogą umożliwiają tworzenie niezwykle dokładnych wizualizacji 3D ternu uwzględniających wszystkie szczegóły, takie jak załamania krawędzi czy zaburzenia poziomu. 

Skanowanie 3d terenu i podziemi można wykorzystać nie tylko do celów badawczych, ale również do przeprowadzania badań geodezyjnych przygotowanych inwestycji.

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu precyzyjnego skanowania 3D. Działania naszej firmy obejmują realizacje zleceń na tworzenie szczegółowych wizualizacji 3D i 2D muzealiów, zabytków, architektury oraz terenu. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu prac w niemal dowolnych warunkach. Nasz zespół wykonywał inwentaryzacje architektoniczne obiektów, i to nie tylko tych naziemnych. Przeprowadzaliśmy dokładne skanowanie 3D terenów i podziemi w systemie podziemnym Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, który składa się z rozbudowanego zespołu korytarzy o łącznej długości 35 kilometrów. Jesteśmy również jedną z nielicznych firm w Polsce realizującą zlecenia na skanowanie 3D jaskiń.

Wycenę usługi skanowania 3D zabytków archeologicznych przygotowujemy indywidualnie.
Średnia cena skanowania 3D dla 1 m² powierzchni - 10 zł netto. Wykonanie rysunku technicznego dla odpowiedniej powierzchni skanowania to kolejne 10 zł netto za każdy metr kwadratowy. 

 

 

Jaskinia Olsztyńska


W maju 2011 roku wykonaliśmy niezwykle dokładne skanowanie 3D jaskini. Było to możliwe dzięki życzliwości znakomitego grotołaza Janusza Smoczyńskiego. Za cel skanowania wybraliśmy Jaskinię Olsztyńską – jaskinię krasową położoną na północno-zachodnim zboczu góry Pustelnicy w Górach Sokolich na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Jej długość wynosi około 40 m, ale wraz z Jaskinią Wszystkich Świętych z którą tworzy jeden wspólny system ma długość 245 metrów. Jaskinia wzięła swoją nazwę od pobliskiej wsi Olsztyn. Najstarsze wzmianki o Jaskini Olsztyńskiej pochodzą z roku 1836 autorstwa J. B. Puscha, kiedy stawiano ją wśród najpiękniejszych jaskiń w ówczesnej Polsce. Jednak pod koniec XIX wieku uległa ona znacznemu zniszczeniu poprzez intensywną eksploatację kalcytu, używanego dawniej w hutnictwie szkła, ostatecznie wydobycie przerwano w 1932 roku.

Skanowanie laserowe 3D w polskich jaskiniach jest nowością. Dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej, szybkiej i precyzyjnej technologii pomiarowej utworzyliśmy niezwykle bogaty materiał dokumentacyjny i wizualizacyjny. Efekty naszej pracy zostały już zaprezentowane w grudniu 2011 roku w Poznaniu przed Wielkopolskim Klubem Taternictwa Jaskiniowego i Polskim Związkiem Alpinizmu.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2021

Wspieramy działania