96.jpg99.jpg95.jpg97.jpg98.jpg

digitalizacja i tworzenie repozytoriów

Tworzenie katalogów to żmudna i czasochłonna praca. Wymaga dużego skupienia i dyscypliny. Angażuje wiele osób, które muszą zadbać o stworzenie kompletnej listy wszystkich obiektów posiadanych przez daną placówkę. Mimo wysokiego zaangażowania pracowników nie trudno w tej pracy o błędy. Digitalizacja zbiorów znacznie przyspiesza ten proces i ogranicza ryzyko wystąpienia pomyłek. 

Nasza firma oferuje tworzenie cyfrowej dokumentacji zbiorów muzealnych. Tworzymy wirtualne repozytorium, które zawiera dokładnie opracowany opis wszystkich obiektów, a także oferujemy systemy do zarządzania, katalogowania i udostępniania cyfrowych zbiorów w internecie. Działania w tym zakresie poprzedza dokładna inwentaryzacja cyfrowa muzealiów, co umożliwia sporządzenie pełnej listy zbiorów. Nasze usługi obejmują również projektowanie stron internetowych oraz systemów zarządzanie zdigitalizowaną bazą danych. Przygotowaliśmy także propozycje dla bibliotek i archiwów, którym oferujemy cyfrową dokumentację dóbr kultury w tym książek, dokumentów, fotografii etc. 

Wycenę usługi digitalizacji i utworzenia repozytorium dla każdej placówki przygotowujemy indywidualnie. Na wycenę mają wpływ:
- wielkość i rodzaj zbiorów zaplanowanych do digitalizacji,
- wybór ścieżki digitalizacyjnej,
- wielkość planowanego repozytorium,
- stała współpraca.
Wycenę zawsze staramy się dostosować do możliwości finansowych instytucji kultury.

Digitalizacja to proces, który obejmuje:
- cyfrową dokumentację dóbr kultury i zabytków wpisanych do rejestru,
- cyfrową dokumentację zbiorów muzealnych i tworzenie elektronicznych inwentarzy zbiorów (cyfrowe repozytoria z opracowanymi metadanymi i tezaurusami),
- udostępnianie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych związanych z dziedzictwem kulturowym m.in. poprzez tworzenie muzeów wirtualnych.

Zalety digitalizacji 2D i 3D:
- precyzja – szczegółowość i dokładność w bardzo wysokiej jakości fotograficznym uchwyceniu 2D obiektu dostarcza pełnej informacji o jego barwie i teksturze, a dodatkowo skanowanie 3D dostarcza pełnej informacji o geometrii obiektu;
- odwzorowanie rzeczywistych kolorów – cyfrowy obraz będący rezultatem digitalizacji fotograficznej wiernie oddaje autentyczny wygląd obiektu;
- łatwość archiwizacji i inwentaryzacji – cyfrowe obrazy 2D i dane geometryczne 3D w łatwy sposób można archiwizować, przesyłać, tworzyć wirtualne odpowiedniki oryginałów lub wierne kopie oraz katalogować w postaci cyfrowych zbiorów;
- najwyższa jakość osiągana jest wyłącznie dzięki digitalizacji specjalistycznym sprzętem przez najbardziej doświadczonych specjalistów;
- niższe koszty – digitalizacja zlecona na zewnątrz lub realizowana grupowo w ramach projektów jest tańszym i lepszym rozwiązaniem, niż tworzenie nieskończenie wielu małych pracowni digitalizacji i zakup drogiego, bezustannnie modernizowanego sprzętu.

Oferujemy:

  • Projektowanie (informatyczne i graficzne) i obsługa stron www.
  • Gotowe systemy do zarządzania, katalogowania i udostępniania zbiorów (np. muzealnych) w Internecie.
  • Projektowanie i tworzenie lokalnych i sieciowych baz danych MySQL, Access.
  • Programowanie PHP.
  • Hosting.
  • Tworzenie skryptów, baz danych i stron www pod specjalne zamówienie.
  • Systemy intranetowe, systemy zarządzania treścią witryn oraz inne aplikacje dostępne poprzez przeglądarkę internetową.


 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2022

Wspieramy działania