98.jpg99.jpg97.jpg95.jpg96.jpg

fotogrametria

Fotogrametria to technika, którą stosujemy do odtwarzania kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (fotogramów). Zdjęcia wykonujemy metodą naziemną - terrofotogrametria. W geodezji fotogrametria służy jako pomoc przy pomiarach dużych obszarów i odległości. Jest też jedną z metod wyznaczania wysokości obiektów. Przede wszystkim jednak stosujemy ją w architekturze w inwentaryzacji zabytków.

Najbliższy jest nam dział fotogrametrii cyfrowej. Stosujemy komputerowe przetwarzanie obrazów fotogrametrycznych uzyskiwanych przez skanowanie zdjęć fotogrametrycznych lub bezpośrednio za pomocą cyfrowych kamer fotogrametrycznych. Z pojedynczych obrazów poddanych procesowi ortorektyfikacji uzyskujemy ortofotomapy.

Fotogrametria daje możliwość generowania nie tylko wirtualnych, bezskalowych map numerycznych, zapisanych na nośnikach magnetycznych, ale także takich produktów jak barwne ortofotomapy cyfrowe, numeryczny model terenu, widoki perspektywiczne, czy trójwymiarowe modele przestrzenne. To sprawia, że metody fotogrametryczne stosowane są przez nas nie tylko w geodezji dla opracowań mapowych, ale także w architekturze (dokumentacja elewacji), archeologii (dokumentacja prac odkrywkowych), geologii (sporządzanie podkładów do map tematycznych), policji (szybkie sprawdzanie lokalizacji wypadków), przemyśle (kontrola geometrii wykonywanych produktów i sterowanie procesami produkcyjnymi), urbanistyce (modele przestrzenne miast, tzw. 3D) i wielu innych.

Zapraszamy do zapoznania się z portofolio naszych realizacji w zakresie  skanowania 3D i cyfrowego odwzorowywania rzeźb i obiektów budowlanych.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2022

Wspieramy działania