96.jpg97.jpg95.jpg99.jpg98.jpg

digitalizacja w muzeach

Specjalizujemy się w digitalizacji muzeów. W ramach naszych usług oferujemy skanowanie  zbiorów muzealnych w technologii 3D. W procesie digitalizacji muzealiów wykorzystujemy szeroki zestaw różnorodnych metod. Realizujemy skanowanie 3D w kolorze laserem, światłem strukturalnym LED białym i niebieskim obiektów, zabytków i rzeźb. Wykorzystujemy ponadto fotografię obrotową 360 stopni, fotografię sferyczną oraz fotografię wysokiej rozdzielczości. Zajmujemy się także foto skanowaniem 2D zbiorów muzealnych. Zapraszamy do współpracy wszystkie muzea. Nasze ceny zawsze dostosowujemy do możliwości finansowych instytucji. Na zlecenie naszych klientów prowadzimy także inwentaryzację cyfrową muzealiów.

Wycenę usługi digitalizacji dla każdego muzeum przygotowujemy indywidualnie. Na wycenę mają wpływ:
- wielkość i rodzaj zbiorów zaplanowanych do digitalizacji,
- wybór ścieżki digitalizacyjnej,
- stała współpraca.
Wycenę zawsze staramy się dostosować do możliwości finansowych instytucji kultury.

 

 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


W maju 2014 r. podjęliśmy się nowego typu zadań - skanowania 3D i panoram sferycznych byłych obozów jenieckich oraz digitalizacji zbiorów martyrologicznych. Na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury prace realizowaliśmy w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu - Łambinowicach. Zeskanowaliśmy trójwymiarowo i sfotografowaliśmy najlepiej zachowany fragment dawnego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf pod Łambinowicami. To ogrodzony teren ze zrekonstruowaną wieżą strażniczą i pozostałościami baraków z okresu II wojny światowej. Obejmuje on zaledwie niewielką część rzeczywistej powierzchni dawnego obozu.

Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf istniał od lipca 1941 r. do marca 1945 r. Utworzono go w miejscu, gdzie w czasie I wojny światowej również przetrzymywano jeńców – żołnierzy państw ententy (Lager V, Lager VI a), a w latach 1921–1924 funkcjonował obóz dla niemieckich imigrantów z terenów przyłączonych do Polski, tj. Górnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza. W historii tego miejsca najtragiczniej jednak zaznaczyła się II wojna światowa. Istniał tu obóz, który stworzono dla najliczniejszej i najgorzej przez Niemców traktowanej grupy jeńców radzieckich. Dla nich był on miejscem eksterminacji. Ze 180–200 tys. jeńców, którzy przeszli przez obóz w latach II wojny światowej, zmarło w Lamsdorf ok. 40 tys. Ze względu na obecność ogromnej liczby jeńców radzieckich, potocznie obóz nazywano radzieckim (Russenlager). Przetrzymywano w nim jednak również żołnierzy innych armii, mianowice: włoskiej, jugosłowiańskiej, greckiej, a także w mniejszej liczbie – polskiej, francuskiej i rumuńskiej. W 1944 r. przywieziono tu powstańców warszawskich (ok. 6 tys.) i słowackich (1,5 tys.).

PK

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2021

Wspieramy działania