99.jpg97.jpg95.jpg96.jpg98.jpg

digitalizacja w muzeach

Specjalizujemy się w digitalizacji muzeów. W ramach naszych usług oferujemy skanowanie  zbiorów muzealnych w technologii 3D. W procesie digitalizacji muzealiów wykorzystujemy szeroki zestaw różnorodnych metod. Realizujemy skanowanie 3D w kolorze laserem, światłem strukturalnym LED białym i niebieskim obiektów, zabytków i rzeźb. Wykorzystujemy ponadto fotografię obrotową 360 stopni, fotografię sferyczną oraz fotografię wysokiej rozdzielczości. Zajmujemy się także foto skanowaniem 2D zbiorów muzealnych. Zapraszamy do współpracy wszystkie muzea. Nasze ceny zawsze dostosowujemy do możliwości finansowych instytucji. Na zlecenie naszych klientów prowadzimy także inwentaryzację cyfrową muzealiów.

Wycenę usługi digitalizacji dla każdego muzeum przygotowujemy indywidualnie. Na wycenę mają wpływ:
- wielkość i rodzaj zbiorów zaplanowanych do digitalizacji,
- wybór ścieżki digitalizacyjnej,
- stała współpraca.
Wycenę zawsze staramy się dostosować do możliwości finansowych instytucji kultury.

 

 

Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej


W 2013 roku we współpracy z firmami Fotografika Mariusz Mikołajczyk i Simea.pl zdigitalizowaliśmy 49 obiektów zabytkowych ze zbiorów Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. Digitalizacja została przeprowadzona dla celów inwentaryzacyjnych (dokumentacja wizualna) oraz prezentacyjnych (na specjalnie utworzonej platformie cyfrowej on-line). Digitalizacja została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów metodą fotograficzną, a jej rezultatem są pliki źródłowe w formacie bezstratnej kompresji RAW oraz prezentacje obrotowe 360 stopni.

eksponat muzeum          eksponat muzeum

eksponat muzeum          eksponat muzeum

eksponat muzeum          eksponat muzeum

eksponat muzeum          eksponat muzeum

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2021

Wspieramy działania