97.jpg99.jpg98.jpg95.jpg96.jpg

inwentaryzacja 3D zabytków architektury

Współpracujemy z wieloma instytucjami, dla których realizujemy inwentaryzacje 3D obiektów zabytkowych. Wykorzystując nowoczesne urządzenia, wykonujemy skanowanie laserowe zabytków. Procedura ta polega na przeprowadzaniu pomiarów z wielu punktów, od  kilkudziesięciu do kilkuset zależnie od wielkości i skomplikowania obiektu. Tworzy to chmurę punktów w wirtualnej przestrzeni, ich liczba sięga nie rzadko nawet kilkudziesięciu milionów. Otrzymane w ten sposób informacje pozwalają na dokładne odwzorowanie wszystkich, nawet najdrobniejszych szczegółów przedmiotów. Zebrane dane mogą posłużyć następnie do tworzenia trójwymiarowych modeli przestrzennych oraz interaktywnych wizualizacji obiektów. Skanowanie jest bezinwazyjną, bezdotykową, a co za tym idzie niezwykle bezpieczną metodą. Dzięki wysokiej szczegółowości pomiarów można z jej pomocą przeprowadzać również inwentaryzacje architektoniczne 3D.

Skanowanie laserowe architektury pozwala niezwykle szczegółowo odwzorować obiekt w świecie wirtualnym. Inwentaryzacja architektoniczna 3D dostarcza kompletny zespół danych na temat budynku, co z kolei może posłużyć następnie jako punkt wyjścia do planowania dalszych inwestycji w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektów. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby zmienić przeznaczenie danej budowli lub przeprowadzić niezbędne prace remontowe. Cyfrowe odwzorowanie obiektów budowlanych daje również sposobność ocenienia poziomu ich uszkodzeń. Może się to okazać nieocenione szczególnie w przypadku zabytków, które uległy zniszczeniu lub dewastacji. Przygotowany model 3D obiektu idealnie sprawdzi się jako podstawa do tworzenia projektów rekonstrukcji lub rewitalizacji. 

Skanery 3D znajdują również zastosowanie w pracach archeologicznych. Można dzięki nim przeprowadzić niezwykle dokładne skanowanie 3d stanowisk archeologicznych

Wycenę usługi inentaryzacji 3D zabytków architektury przygotowujemy indywidualnie.
Średnia cena skanowania 3D dla 1 m² powierzchni - 10 zł netto. Wykonanie rysunku technicznego dla odpowiedniej powierzchni skanowania to kolejne 10 zł netto za każdy metr kwadratowy. 

 

 

175.jpgMuzeum Etnograficzne w Toruniu
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu to trzy parki etnograficzne: w centrum Torunia, w Wielkiej Nieszawce i Kaszczorku. Wiosną 2020 roku skanowaliśmy 3D laserowo: chałupy, zabudowania gospodarcze, remizę strażacką, kuźnię, wiatrak i młyn wodny, barkę rybacką, stodołę, oborę, ... [ wiecej ]
174.jpgRuiny zamku krzyżackiego w Toruniu
Wiosną 2020 roku przeprowadziliśmy skanowanie 3D ruin zamku krzyżackiego w Toruniu. W efekcie klient otrzymał chmurę punktów oraz wizualizację 3D.  Zamek krzyżacki w Toruniu to najwcześniejszy zamek krzyżacki na ziemi chełmińskiej, zbudowany na planie podkowy, prezentuje ... [ wiecej ]
173.jpgTeatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
Wiosną 2020 r. zinwentaryzowaliśmy 3D budynek teatru oraz wykonaliśmy rekonstrukcję CAD. Przygotowaliśmy również wizualizację 3D. Budynek teatru oddano do użytku w 1904 r. Zastąpił on gmach teatralny stojący niegdyś przy Rynku Staromiejskim. Nowy budynek został zaprojektowany ... [ wiecej ]
156.jpgKościół pw. św. Jacka w Bytomiu
Od kwietnia 2018 r. przeprowadzamy inwentaryzację architektoniczną 3D w kościele pw. św. Jacka w Bytomiu przy współpracy z firmą ArchiTube. Inwentaryzację architektoniczną wykonujemy przed i po kapitalnym remoncie, którego zakończenie planowane jest na styczeń 2019 r. W ramach naszych działań wykonujemy ... [ wiecej ]
116.jpgOrgany Bazyliki Ojców Bernardynów w Leżajsku
W lipcu 2014 roku w ciągu jednego dnia przeprowadziliśmy skanowanie 3D wnętrz Bazyliki Ojców Bernardynów w Leżajsku. Pomiar 3D odbywał się w kolorze w 32 punktach, a jego efektem była chmura składająca się z 40 mln punktów. Pozyskana chmura punktów stanowiła podstawę pod modelowanie 3D zarówno ... [ wiecej ]
115.jpgZamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
Od lipca 2014 roku do końca 2015 roku nasza firma była wykonawcą dużego zadania: digitalizacja wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym dla Zamku w Pieskowej Skale, którego organizatorem jest ... [ wiecej ]
81.jpgWiatrak w Rydzynie
We wrześniu 2011 roku wykonaliśmy kompleksowe skanowanie laserowe 3D wiatraka typu koźlak w Rydzynie k. Leszna, a także digitalizację 360/3D eksponatów w nim zawartych. Jest to prawdopodobnie pierwsza w Polsce tak dokładna inwentaryzacja wiatraka zrealizowana tą nowoczesną techniką pomiarową i digitalizacyjną. ... [ wiecej ]


Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2022

Wspieramy działania