96.jpg99.jpg97.jpg95.jpg98.jpg

inwentaryzacja 3D zabytków architektury

Współpracujemy z wieloma instytucjami, dla których realizujemy inwentaryzacje 3D obiektów zabytkowych. Wykorzystując nowoczesne urządzenia, wykonujemy skanowanie laserowe zabytków. Procedura ta polega na przeprowadzaniu pomiarów z wielu punktów, od  kilkudziesięciu do kilkuset zależnie od wielkości i skomplikowania obiektu. Tworzy to chmurę punktów w wirtualnej przestrzeni, ich liczba sięga nie rzadko nawet kilkudziesięciu milionów. Otrzymane w ten sposób informacje pozwalają na dokładne odwzorowanie wszystkich, nawet najdrobniejszych szczegółów przedmiotów. Zebrane dane mogą posłużyć następnie do tworzenia trójwymiarowych modeli przestrzennych oraz interaktywnych wizualizacji obiektów. Skanowanie jest bezinwazyjną, bezdotykową, a co za tym idzie niezwykle bezpieczną metodą. Dzięki wysokiej szczegółowości pomiarów można z jej pomocą przeprowadzać również inwentaryzacje architektoniczne 3D.

Skanowanie laserowe architektury pozwala niezwykle szczegółowo odwzorować obiekt w świecie wirtualnym. Inwentaryzacja architektoniczna 3D dostarcza kompletny zespół danych na temat budynku, co z kolei może posłużyć następnie jako punkt wyjścia do planowania dalszych inwestycji w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektów. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby zmienić przeznaczenie danej budowli lub przeprowadzić niezbędne prace remontowe. Cyfrowe odwzorowanie obiektów budowlanych daje również sposobność ocenienia poziomu ich uszkodzeń. Może się to okazać nieocenione szczególnie w przypadku zabytków, które uległy zniszczeniu lub dewastacji. Przygotowany model 3D obiektu idealnie sprawdzi się jako podstawa do tworzenia projektów rekonstrukcji lub rewitalizacji. 

Skanery 3D znajdują również zastosowanie w pracach archeologicznych. Można dzięki nim przeprowadzić niezwykle dokładne skanowanie 3d stanowisk archeologicznych

Wycenę usługi inentaryzacji 3D zabytków architektury przygotowujemy indywidualnie.
Średnia cena skanowania 3D dla 1 m² powierzchni - 10 zł netto. Wykonanie rysunku technicznego dla odpowiedniej powierzchni skanowania to kolejne 10 zł netto za każdy metr kwadratowy. 

 

 

Kościół pw. św. Jacka w Bytomiu


Od kwietnia 2018 r. przeprowadzamy inwentaryzację architektoniczną 3D w kościele pw. św. Jacka w Bytomiu przy współpracy z firmą ArchiTube. Inwentaryzację architektoniczną wykonujemy przed i po kapitalnym remoncie, którego zakończenie planowane jest na styczeń 2019 r. W ramach naszych działań wykonujemy skanowanie laserowe 3D w kolorze, na którego bazie przygotowujemy model BIM, ortofotografie, a także zestaw 21 rysunków technicznych w tym przekroje, rzuty i widoki. Ponadto na bazie skanowania przygotowujemy zestawienie dokładnych powierzchni elewacji kamiennej, połaci dachowych, posadzek, okien, drzwi zewnętrznych oraz ścian i sufitów w rozbiciu na wskazane części. Oprócz inwentaryzacji architektonicznej 3D przygotowujemy wirtualny spacer oparty na panoramach sferycznych. Panoramy realizujemy przed i po remoncie w celu przygotowania atrakcyjnej wizualnie prezentacji ukazującej zmiany jakie zaszły w zabytkowym kościele w wyniku przeprowadzonych prac remontowych. Wirtualny spacer prawdopodobnie będzie dostępny w internecie.

Kościół rzemskokatolicki pw. św. Jacka w Bytomiu został wybudowany w latach 1908–1911 w stylu neromańskim. Architektem był mieszkaniec Katowic, Max Giemsa. Podczas projektowania wzorował się na katedrze w Limburgu. Kościół imponuje swym ogromnym rozmiarem. Jest dwukondygnacyjny i posiada dwie wieże (wysokie na 57 m) po obu stronach elewacji wschodniej. Kościół jest trzynawowy z nawą krzyżową oraz orientowany odwrotnie bowiem usytuowany jest ołtarzem głównym ku zachodowi. Wnętrze zostało pokryte drewnianym stropem, podwieszonym na wieszarowej konstrukcji dachu, oraz otynkowane. W kościele znajdują się trzy empory, dwie boczne, a także chóru muzycznego z organami. Cały budynek jest murowany, a elewacje wykonano z ciosów piaskowca. Na murach świątyni znajduje się dużo rzeźb z piaskowca, zdobione są wszystkie okna oraz drzwi, a przede wszystkim główne wejście.

(PK)

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2022

Wspieramy działania