Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy - MRU

W grudniu 2014 roku w ciągu jednego dnia przeprowadziliśmy skanowanie 3D celem inwentaryzacji budowlanej w systemie podziemnym Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Pomiar 3D składający się z 87 skanów wykonaliśmy dokładnie w całym schornie bojowym Pz.W. 716. Efektem naszego skanowania 3D był materiał cyfrowy składający się z ok. 117 mln punktów, który następnie posłużył do wykonania modelu 3D. Międzyrzecki Rejon Umocniony należy do Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie koło Międzyrzecza. W założeniach projektowych to najpotężniejsza linia fortyfikacji na świecie, której budowę rozpoczęto w 1934 roku, a wstrzymano rozkazem Hitlera w roku 1938. Przez 3 lata wykonano łącznie około 28 km podziemnych tuneli komunikacyjnych z zespołami koszarowo-magazynowymi. Projekt obejmował 35 km podziemnych korytarzy. Tunele znajdują się na głębokości 13-42 m pod powierzchnią ziemi. Główny korytarz - główna droga ruchu poprzez system bocznych tuneli łączy 28 schronów bojowych, z których ukończono 21. Schrony bojowe są połączone z systemem podziemnym poprzez klatki schodowe biegnące w żelbetowych szybach. Poza systemem tuneli i połączonych z nimi panzerwerków - schronów bojowych jedno i dwukondygnacyjnych, wybudowano szereg taktycznych urządzeń technicznych i hydrotechnicznych - mosty (obrotowe, przesuwne), zapory przeciwpancerne, jazy, śluzy.

PK