Muzeum Archeologiczne w Kruszwicy

We wrześniu 2014 roku dla Gminy Kruszwica wykonaliśmy ekspozycję multimedialną pn. „Skarby Kruszwicy” na potrzeby promocji lokalnych produktów turystycznych gminy Kruszwica. W rezultacie powstała prezentacja multimedialna, która przedstawia digitalia muzealiów. Prezentację można tu obejrzeć:

skarby.gminakruszwica.pl/

Zakres prac objął wykonanie panoram sferycznych na zewnątrz i wewnątrz obiektów (w tym z wysokości) w trzech miejscach w Kruszwicy: kolegiata pw. śś. Ap. Piotra i Pawła, Półwysep Rzępowskiego i Wzgórze Zamkowe w Kruszwicy. Interaktywne panoramy sferyczne wykonaliśmy w wysokiej rozdzielczości i rozpiętości tonalnej z możliwością poruszania się po prezentacji za pomocą aktywnych punktów. W prezentacji są równiez okna informacyjne z tekstem oraz zdjęciami, podkład dźwiękowy, aktywna mapa wraz ze współrzędnymi GPS. W prezentację multimedialną zaimplementowaliśmy interaktywne fotografie obrotowe 360 stopni na bazie skanowania fotooptycznego 2/3D dla 40 eksponatów muzealnych znajdujących się w trzech miejscach: w Muzeum Archeologiczne w Kruszwicy, w zbiorach Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz depozycie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu. Dodatkowo wykonaliśmy 10-minutowy film/prezentację opracowaną na podstawie zebranego materiału do budowy prezentacji multimedialnej. Film/prezentacja został zbudowany w postaci ścieżki edukacyjnej i promocyjnej dóbr kultury Kruszwicy z podkładem dźwiękowym.

PK