Muzeum Zamku w Pieskowej Skale - Zamek Królewski na Wawelu

Od lipca 2014 roku do końca 2015 roku nasza firma była wykonawcą dużego zadania: digitalizacja wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym dla Zamku w Pieskowej Skale, którego organizatorem jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki. Zadanie to było częścią projektu "Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej" realizowanego w ramach programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zespół zamkowy w Pieskowej Skale był poddawany pracom konserwatorskim i adaptacyjnym od końca lat 40-tych do początku lat 60-tych XX w. Po upływie 50 lat niezbędna jest ponowna kompleksowa konserwacja całego zespołu. Zakres prac, które wyznaczono w ramach projektu jeko priorytetowe, uwzględnia przede wszystkim pogarszający się stan zespołu zabytkowego, potrzebę uporządkowania obsługi ruchu turystycznego oraz konieczność podniesienia jakości usług.

Projekt objął:
- przeprowadzenie wielobranżowej konserwacji zamku, w tym: elewacji korpusu głównego, murów i bastionów oraz dziedzińca krużgankowego;
- przeprowadzenie prac badawczych wystroju wnętrza kaplicy św. Michała Archanioła, w celu rozpoznania jej pierwotnego wystroju oraz wyboru optymalnych metod zabezpieczenia i konserwacji;
- adaptację pomieszczenia w oficynie zamku na cele edukacyjno-kulturalne oraz zakup wyposażenia;
- digitalizację wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym;
- zakup i instalację nośników informacyjnych na dziedzińcu zewnętrznym: infokiosku, mobilnego systemu wystawienniczego, makiety zamku dla osób niewidomych.

W ramach naszego zadania przeprowadziliśmy najpierw skanowanie laserowe 3D z 215 punktów pomiarowych, uzyskaliśmy chmurę punktów, przygotowaliśmy modele 3D, interaktywną prezentację edukacyjną 3D oraz film 3D i pięć gier edukacyjnych. Ponadto wykonaliśmy bardzo dokładną dokumentację fotograficzną i filmową prac remontowych i budowlanych, przygotowaliśmy na tej podstawie film dokumentalny oraz dwa filmy promocyjne z lotu ptaka. Zarejestrowaliśmy takze 86 panoram sferycznych na zewnątrz i wewnątrz zamku, z których następnie powstała bardzo rozbudowana wirtualna wędrówka (tzw. wirtualne muzeum) z załączonymi funkcjami: wyświetlania tekstów, galerii zdjęć zdigitalizowanych (takze zdjęć obrotowych) zdigitalizowanych zbiorów zamkowego muzeum oraz przewodnikiem lektorskim w pięciu językach (audio guide). Z opracowanego materiału cyfrowego opracowaliśmy tzw. multimedia card, czyli 5 tysięcy płyt mini DVD zawierających materiał promocyjny w postaci informacji, filmów, gry edukacyjnej, zdjęć fotograficznych, panoram sferycznych i prezentacji edukacyjnej 3D.

PK