Gigantyczne figury w 3D

W czerwcu 2016 roku zeskanowaliśmy 3D w Nysie gigantyczne barokowe rzeźby przedstawiające Św. Karola Boromeusza i Św. Ferdynanda Kastylijskiego. Dwa miesiące wcześniej zostały zdjęte z fasady kościoła pw. Wniebowzięcia NMP na placu Solnym w Nysie. Rzeźby zostały poddane konserwacji i renowacji. Program prac konserwatorskich wykonany został przez Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków w Nysie oraz Muzeum Powiatowe w Nysie i potrwa przez rok.

Wymienione rzeźby stały w niszach fasady kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nysie, a wykonane zostały ponad trzysta lat temu. Wraz z dowoma innymi posągami przedstawiają czterech świętych jezuickich. Posągi dolne, wysokie na ponad 3 metry, przedstawiają od lewej: św. Karola Boromeusza kardynała i arcybiskupa Mediolanu oraz Ferdynanda Kastylijskiego, który jako Ferdynand III był w XIII wieku Królem Kastylii i Leónu. Górne posągi przedstawiają po lewej stronie św. Ignacego Loyolę założyciela zakonu Jezuitów, a po prawej - św. Franciszka Ksawerego, który był apostołem Indii. Obydwie rzeźby obite zostały miedzianą blachą. Wyjątkowość wszyskich czterech barokowych rzeźb polega na tym, że wykonane zostały z drewna. Dotychczas nie były one przedmiotem badań i opracowań konserwatorsko-historycznych. Na terenie Polski znane są jedynie pojedyncze przypadki tak wiekowych drewnianych rzeźb ustawionych na zewnątrz - w Nysie mamy do czynienia z zespołem aż czterech rzeźb.

PK