Muzeum Narodowe w Warszawie

 
Figura Marii Służebnnicy   Figura Kybele
 
Głowa Męska Rzym II w n.e.   Korona Króla Augusta III
 
Kyliks Czerwonofigurowy   Talerz na stopie
 
Apsyda   Matka Boska z Dzieciątkiem
   
 
Jezus Frasobliwy
 

W 2011 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie podjęliśmy się kompleksowo prowadzonej digitalizacji małego zbioru muzealnego. Kompleksowość polegała na digitalizacji metodami fotograficznymi na specjalnej platformie obrotowej w celu dokumentacji 2D i przygotowania prezentacji 360 stopni, a także na digitalizacji metodami pomiarowymi 3D z użyciem skanera 3D pracującego metodą odbicia wiązki laserowej oraz skanera 3D pracującego metodą triangulacji laserowej. Zadanie to pozwoliło wyraźnie uzmysłowić zespołowi ds. digitalizacji oraz muzealnikom zarówno cel i sens digitalizacji, a przede wszystkim specyfikę oczekiwań muzealników wobec cyfrowego odwzorowania zabytków i muzealiów. Badacz muzealnik oczekuje odwzorowania cyfrowego w najwyższej jakości, perfekcyjnym wykonaniu, maksymalnej rozdzielczości pikseli, idealnej głębi koloru, szerokiej rozpiętości tonalnej barwy, w formatach RAW i JPEG. Potrzebuje on cyfrowych klatek fotograficznych z niemal wszystkich kątów nachylenia obiektywu fotograficznego wobec obiektu muzealnego. Dodatkowo potrzebuje on zdjęcia z wzornikiem wymiaru i barwy. A przede wszystkim inteligentnego systemu komputerowego do katalogowania zbiorów muzealnych z możliwością umieszczania w nim nieograniczonej liczby zdjęć fotograficznych. Skanowanie laserowe 3D chociaż niezwykle doskonałe w odwzorowaniu geometrii, to nie może służyć w zakresie odwzorowania autentycznych kolorów, tekstury i rzeczywistego wyglądu zabytków i muzealiów. Obraz cyfrowy uzyskany tą metodą pozbawiony jest waloru poznawczego pod względem estetycznym. Stanowi zaś doskonały materiał dla badacza struktury i geometrii, konserwatorów zabytków, działów ochrony i zabezpieczania zbiorów.

Próbna digitalizacja uzmysłowiła też istnienie potrzeby atrakcyjnego wizualnie zaprezentowania zbiorów muzealnych poprzez Internet. Udostępnianie cyfrowych muzealiów to odmienny temat od digitalizacji dla celów badawczych. Jednak obie dziedziny można łatwo pogodzić, gdy atrakcyjne prezentacje 3D muzealiów można otrzymać z uprzednio wykonanych już fotografii dla celów badawczych. Trzeba w tym celu zmniejszyć rozdzielczość wszystkich plików, które mają być umieszczone w Internecie, a następnie utworzyć ciekawe animacje, które w miarę potrzeb także będą pozwalały internautom z biernego widza zamienić się w badacza dzieł sztuki.

Czas skanowania: 5 godzin
Ilość osób: 2
Obróbka danych: 3 dni
Ilość skanów: -
Ilość punktów: -