Sarkofag rzymski

Najpierw w październiku 2019 r. zeskanowaliśmy 3D sarkofag rzymski w Muzeum Narodowym w Warszawie. Na podstawie skanów opracowaliśmy model 3D trzech ścian sarkofagu. Kolejnym etapem było wyfrezowanie CNC trzech płyt  w styrodurze XPS celem dalszego wykonania wiernej kopii sarkofagu w piaskowcu. Kamienna kopia trafi do pierwotnego miejsca znalezienia oryginału, czyli do pałacu w Zatoniu k/ Zielonej Góry, obecnie remontowanego.

PK