Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu to trzy parki etnograficzne: w centrum Torunia, w Wielkiej Nieszawce i Kaszczorku. Wiosną 2020 roku skanowaliśmy 3D laserowo: chałupy, zabudowania gospodarcze, remizę strażacką, kuźnię, wiatrak i młyn wodny, barkę rybacką, stodołę, oborę, szałer, szopę, barki, wiaty nadjeziorne, budy rybackie i pełne zagrody składające się z zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Park Etnograficzny w Toruniu jest unikatowym muzeum skansenowskim ulokowanym w centrum miasta. Znajduje się tu 19 obiektów architektury wiejskiej, które powstały głównie w XVIII i XIX wieku i zostały przeniesione na teren parku z Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Kujaw, ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej. Swą architekturą, wyposażeniem wnętrz oraz okolicznościowymi aranżacjami ekspozycja oddaje klimat wsi z przełomu XIX i XX wieku. Park jest jednym z trzech skansenów Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Są nimi jeszcze obiekty i architektura związana z rybołówstem i zajęciami wodnymi w Kaszczorku oraz Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce.

PK