Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

W 2020 roku w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0" podaliśmy digitalizacji 25 gobelinów, 100 grafik i rysunków oraz 50 rzeźb z brązu. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, ułatwiając zarazem badania naukowe, zaś wykorzystanie zdigitalizowanego zasobu do celów promocyjnych oraz przewodnickich znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu – m.in. ułatwiając udział w nim osobom obcojęzycznym. Firma S3D zrealizowała digitalizację zbiorów dwoma metodami: fotografia obrotowa 360 stopni oraz fotografia wysokiej rozdzielczości.

PK