Biblioteka Tulczyńska

W 2020 roku zdigitalizowaliśmy sporą część bezcennej kolekcji starodruków Biblioteki Tulczyńskiej, która znajduje się w Muzeum Zamek w Łańcucie. Skanowaliśmy 2D 705 starodruków, a w tym 24129 stron.

Kolekcja starodruków Biblioteki Tulczyńskiej w Zamku w Łańcucie pochodzi z Pałacu w Tulczynie (aktualnie na terenie Ukrainy), który polecił zbudować w 1781 r. Stanisław Szczęsny Potocki. Powstał w stylu klasycystycznym według projektu Lacroix i stał się centrum kresowego latyfundium Potockiego po jego wyprowadzce z Krystynopola. Był to największy pałac magnacki na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, posiadający 17-osiową elewację o długości 68 m. Częściowo zachowany pałac jest przykładem polskiej architektury klasycystycznej i charakterystycznego dla niej typu palladiańskiego. W pałacu było 100 sal, cenna biblioteka z dokumentami sięgającymi XIV i XV w., bogata kolekcja gobelinów i obrazów w tym m.in. Tycjana, Rembrandta, Rafaela, Rubensa, Antoon van Dycka, Teniersa.

Firma S3D miała okazję digitalizować sporą część kolekcji Biblioteki Tulczyńskiej zgromadzonej w Zamku w Łańcucie w ramach projektu pn. wirtualne Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Głównym założeniem projektu jest cyfrowe udostępnienie informacji publicznych dot. dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w polskich muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach osób prywatnych. Informacje te będą udostępniane w całości bezpłatnie. Portal ma być centralnym punktem gromadzenia i udostępniania jak największego zbioru treści, informacji i obiektów w formie cyfrowej 2D i 3D dotyczących dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zasoby te stanowić będą zbiór uporządkowanych i publicznie dostępnych informacji o historii Kresów Rzeczypospolitej, współtworzącej warstwę narracyjną planowanego w dalszej kolejności Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. W pierwszej fazie działania portalu planowane jest pozyskanie i udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów i instytucji kultury funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, które zadeklarowały wstępnie udostępnienie swoich zasobów na cele realizacji projektu, a w dalszej perspektywie współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy.

https://kresymuzeum.pl/pl/strona-glowna

PK