Muzeum Archeologiczne w Krakowie

We wrześniu 2021 r. zrealizowaliśmy usługę w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Wykonaliśmy digitalizację 3D w technologii fotogrametrii dla wybranych 6 zabytków archeologicznych oraz digitalizację w technologii fotografii dookólnej 360 stopni dla 46 zabytków archeologicznych z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie w ramach projektu pn. Od Egiptu faraonów do "muzeum w plecaku" współfinansowanego przez MKDNiS w ramach programu: Kultura cyfrowa.

PK