Muzeum Historii Katowic

W okresie od 2018 do 2020 roku przeprowadziliśmy m.in. digitalizację 2D sporej kolekcji archiwaliów ze zbiorów Muzeum Historii Katowic. Otrzymaliśmy do dyspozycji świetnie wyposażoną pracownię, w której digitalizowaliśmy 4 tysiące muzealiów zarówno w postaci zdjęć w wysokiej rozdzielczości, jak i zdjęć obrotowych 360 stopni, zdjęć metrycznych do postaci modelu 3D oraz skanów 2D. Digitalizacji 2D poddaliśmy 1500 archiwaliów w tym: fotografie, dokumenty formalne, karty pocztowe, mapy, dyplomy sportowe, grafiki, listy, plakaty i afisze. Zadanie zrealizowaliśmy w ramach projektu "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II "Cyfrowe Śląskie" Działanie 2.1. "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych".

PK