Kopia figury św. Anny Samotrzeć

W terminie od września 2022 do stycznia 2023 r. wykonaliśmy kopię półpełnej późnogotyckiej rzeźby Św. Anny Samotrzeć do wystawy stałej „Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli” w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Kopia została wykonana na podstawie oryginału: rzeźba św. Anny Samotrzeć, wyk. nieznany, Małopolska, pocz. XVI w., drewno, polichromia, wys. 120 cm, szer. podstawy 62 cm, ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, nr inw. MDS-195.
Kopię wykonaliśmy na podstawie skanów 3D z użyciem skanera 3D rejestrującego geometrię figury bezdotykową metodą światła strukturalnego. Następnie rzeczywista kopia powstała dzięki zastosowaniu precyzyjnej frezarki CNC i ręcznemu odtworzeniu obecnego stanu zachowania polichromii z uwzględnieniem wszelkich ubytków przez dyplomowanego konserwatora zabytków – Joachima Nowackiego.

PK