Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej

W 2013 roku we współpracy z firmami Fotografika Mariusz Mikołajczyk i Simea.pl zdigitalizowaliśmy 49 obiektów zabytkowych ze zbiorów Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. Digitalizacja została przeprowadzona dla celów inwentaryzacyjnych (dokumentacja wizualna) oraz prezentacyjnych (na specjalnie utworzonej platformie cyfrowej on-line). Digitalizacja została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów metodą fotograficzną, a jej rezultatem są pliki źródłowe w formacie bezstratnej kompresji RAW oraz prezentacje obrotowe 360 stopni.

eksponat muzeum          eksponat muzeum

eksponat muzeum          eksponat muzeum

eksponat muzeum          eksponat muzeum

eksponat muzeum          eksponat muzeum