Ostrów Lednicki - Pomnik Historii

W maju 2013 r. wykonaliśmy szczególne prace na terenie stanowiska archoeologicznego Ostrów Lednicki. Trójwymiarowym skanowaniem objęliśmy cały obszar słynnej wyspy wpisanej na listę Pomników Historii. Prace wykonaliśmy na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Skanowanie 3D było realizowane skanerem w kolorach RGB przez 4 dni, 12 godzin dziennie. W sumie wykonaliśmy skany ze 163 punktów pomiarowych. Uzyskana pełna chmura całego grodu na terenie wyspy ma 1.457.192.075 punktów. Materiał cyfrowy prosto ze skanera zajmował 22,2 GB, a po filtrowaniu i połączeniu 18,5 GB. Zgodnie z zapotrzebowaniem wykonaliśmy warstwice terenu (grodu), 40 ortofotografii kładów murów skalowanych na siatce (pałacu i kościoła), 5 ortofotografii rzutów terenu skalowanych na siatce oraz 10 widoków w perspektywie. Ponadto przygotowaliśmy 5-minutowy film 3D opracowany na podstawie kolorowej chmury punktów.

Ostrów Lednicki to największa z pięciu wysp na jeziorze Lednica, położona w jego południowej części, najbardziej prawdopodobne miejsce Chrztu Polski. Na wyspie znajduje się stanowisko archeologiczne oraz od 1969 roku Muzeum Pierwszych Piastów. 16 września 1994 roku wyspa została wpisana na listę Pomników Historii. Wyspa jest jednym z najważniejszych miejsc historii Polski. Za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego była jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski. Na wyspie, w centrum plemienia Polan (tuż obok ważnego, dawnego strategiczno-handlowego traktu lądowego oraz wodnego między Poznaniem a Gnieznem), zachowały się pozostałości grodu oraz relikty najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej (z basenami do chrztu) i wolno stojącego kościoła cmentarnego z grobami w nawie i aneksach. Obydwa obiekty wzniesiono w czasach panowania Mieszka I (tuż przed 966 rokiem). W 2016 roku obchodzona będzie w Polsce 1050 rocznica od tamtych wydarzeń i prawdopodobnie nasza dokumentacja cyfrowa posłuży na tę okoliczność do ciekawych opracowań.

PK